Dwarse gedachten

In de komende jaren wil de Franeker Kunst Stichting een ambiteus project realiseren: het DenkBeeldenPad.

Het initiatief slaat een brug tussen het rijke verleden van Franeker als Academiestad, het huidige tijdsgewricht en de toekomst, en zoekt ook de verbinding tussen kunst en wetenschap. Die twee vakgebieden zijn tegenwoordig grotendeels gescheiden, maar alsnog zijn ze sterk overeenkomstig in hun kritische en bevragende grondhouding. Ze delen bovendien het zoeken en streven naar continue ontwikkeling van nieuwe methodes, ideeën en visies.

Het DenkBeeldenPad is een bijzonder beeldenpad, een 'andere' beeldenroute. Via de kunst krijgen denkbeelden van vier belangrijke kritische wetenschappers gestalte. Voor bezoekers van het DenkBeeldenPad is de tijdloze en actieve lijn het uitwisselen van ideeën en het met elkaar in gesprek zijn. Het gaat om ontmoeting waarbij de ander aangezet wordt tot kritisch denken, denken tegen de stroom in, 'dwars denken'.

In essentie gaat dit denken over existentiële vragen over wat het betekent mens te zijn. Hoe verhoud je je tot de wereld? Wie ben je? Hoe probeer je de wereld om je heen te begrijpen? Wat betekent geloven?

In ieder kunstwerk wordt een menselijk facet uitgelicht, waarmee de drieslag geest-lichaam-handelen vorm krijgt.